Novinky na webu

 • Informace - zájezd Anglie

  30.6.2020

  Informace zákonným zástupcům dětí k zájezdu do Velké Británie

  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

  dovolujeme si Vás informovat o aktuálním sdělení, které jsme obdrželi od cestovní kanceláře HAPTOUR k vracení uhrazených plateb za neuskutečněný zájezd žáků naší školy do Velké Británie.

  Cestovní kancelář si je vědoma povinnosti vrátit uhrazené prostředky za neuskutečněný zájezd. Bohužel však prostředky ze zaplacených záloh již použila na úhradu svých závazků v zahraničí spojených s plánovaným pobytem.

  Cestovní kancelář nás v dopise informovala, že předpokládá vracení finančních prostředků následovně:

  • Rodiče, kteří již zaplatili doplatky, případně uhradili celou částku za zájezd, dostanou tyto doplatky (nad rámec záloh) zpět na bankovní účty nejpozději do konce července 2020.
  • Zbylé zaplacené zálohy obdrží rodiče nejpozději do konce roku 2020.

  Vedle toho cestovní kancelář nabízí možnost individuálně využít složené zálohy na úhradu zájezdů pořádaných touto cestovní kanceláří. Pokud byste měli o tuto formu zájem, je možné obrátit se přímo na cestovní kancelář (https://www.haptour.cz/).

  Jsme si samozřejmě vědomi, že návrh cestovní kanceláře nepřináší vrácení všech finančních prostředků ihned, jak jsme očekávali a požadovali. Avšak je pozitivní, že cestovní kancelář se přihlásila ke splnění povinnosti vrátit uhrazené platby a sama navrhla způsob a harmonogram úhrad.

  V jednáních s cestovní kanceláří budeme i nadále pokračovat; o vývoji vás budeme neprodleně informovat.

  Na závěr si dovolujeme zopakovat naši žádost: pokud byste obdrželi na vaše účty vratku finančních prostředků, případně i jejich části, informujte nás, prosím, o této skutečnosti. Kontaktní osobou v této věci za školu je: Karel Strnad, tel. č. 737 212 722, e-mail: karel.strnad@zsriegra.cz.

  Děkujeme za pochopení.

  S pozdravem

  Mgr. Karel Strnad

  ředitel školy

 • Vyúčtování kroužků a ŠD

  30.6.2020

  Informace k vyúčtování kroužků a školní družiny ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  V měsíci červenci proběhne vyúčtování kroužků a ŠD za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Přeplatky budou vyplaceny zákonnému zástupci žáka v měsící září 2020. Přesný termín bude upřesněn a zveřejněn na wbowých stránkách školy.

 • Školní časopis

  26.6.2020

  Nové číslo školního časopisu

  Poslední číslo školního časopisu právě vychází zde.

 • Šerpování prvňáčků

  25.6.2020

  Pasování prvňáčků

  Níže najdete odkaz na bohatou galerii obrázků z letošního pasování našich budoucích prvňáčků.

  Odkaz na galerii

 • Pasování prvňáčků

  13.6.2020

  Pozvánka na pasování budoucích prvňáčků

 • NÁŠ ŠKOLNÍ ČASOPIS

  29.5.2020

  KVĚTNOVÉ ČÍSLO ČASOPISU

  Nové číslo školního časopisu čtěte zde.

 • Přijetí do 1. třídy

  6.5.2020

  Seznam přijatých žáků do 1. třídy

  Zveřejňujeme seznam žáků přijatých ke vzdělávání do 1. třídy. Seznam naleznete na tomto odkazu.

 • Důležité informace

  4.5.2020

  !!! Důležité informace pro rodiče žáků !!!

  Informace o přípravě žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

  Od 11. 5. bude probíhat příprava žáků na přijímací zkoušky. Bližší informace najdete v přiloženém souboru.

  Pokyn MŠMT

  Dále zveřejňujeme pokyn MŠMT o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument naleznete zde.

  Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

  Dále zveřejňujeme formulář Čestného prohlášní o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

   

 • Video - děti

  4.5.2020

  Co dělají naše děti

  Zajím Vás, jak tráví čas v době nouzového stavu naše děti? Paní učitelka Komínková z došlých fotografií a dalších materiálů vytvořila pěkné video. Podívejte se na něj.

  video

 • NÁŠ ŠKOLNÍ ČASOPIS

  28.4.2020

  DUBNOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

  Škola je stále bez žáků, ale náš časopis má stále o čem psát. Přesvědčte se o tom v novém čísle, které právě vychází zde

Starší »