Důležité formuláře

Několik důležitých formulářů:

  • Žádost o uvolnění z výuky na jeden den - vyplní zákonný zástupce a předá třídnímu učiteli. Formulář ke stažení zde.
  • Žádost o uvolnění z výuky na více dní - vyplní zákonný zástupce a žádost se podává k rukám ředitele školy. Formulář ke stažení zde.
  • Dotazník pro žáky základní školy - obsahuje důležité informace o žákovi a jeho zákonných zástupcích. Vyplňuje se na začátku školního roku nebo při nástupu žáka na naši ZŠ v průběhu školního roku. Formulář ke stažení zde.

Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů ve školním roce 2020/2021

Aktualizováno 25. září 2020

Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů platné ve školním roce 2019/2020 naleznete zde.

Aktuální verze ŠVP

Aktualizovaný ŠVP (Školní Vzdělávací Program) naleznete zde.