EU peníze školám

EU peníze školám – Tvořivě ke vzdělání

Škola je zapojenaod září 2010 do projektu EU peníze školám, v únoru 2013 projekt bude ukončen. V rámci projektu pedagogové vytvořili učební a digitální učební materiály.

Podporované oblasti jsou:

- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji v oblasti přírodních věd

- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

Využili jsme také možnosti zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V případě zájmu o zaslání vytvořených materiálů nás kontaktujte, rádi Vám je pošleme.


 
Nastavení fotogalerie