Vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Důležité sdělení

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu bylo nařízeno, pro oblast ORP Semily, ZŠ Dr.F.L.Riegra, se sídlem Jizerská 564, Semily, která provede opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Péče je zajištěna počínaje dnešním dnem (18. 3. 2020) v rozmezí časů 06.00 hodin ráno – 20.00 hodin večer.

Podmínky zajištění péče o dítě ze strany ZŠ Dr.F.L.Riegra jsou následující:

  • do 7,30 hodin je nutno přihlásit dítě ke stravování – kontaktní tel:  604 539 647
  • v den první účasti je nutno mít potvrzení od zaměstnavatele, že zákonný zástupce je zaměstnancem v příloze uvedených složek
  • dítě je vybaveno rouškou, přezůvkami
  • předání dítěte bude probíhat u hlavního vchodu do budovy školy
  • zákonný zástupce předá škole následující informace:
    • jméno, příjmení, datum narození dítěte a pojišťovnu
    • info, kdo bude dítě vyzvedávat a v kolik hodin

Důležité - toto opatření neznamená, že škola má povinnost hlídat všechny děti! Opatření se týká pouze dětí těch zákonných zástupců, kteří vykonávají ve vyhlášce určené profese. Prosíme pečlivě si přečtěte jak Rozhodnutí hejtmana Libreckého kraje tak i Metodický pokyn vydaný k tomuto rozhodnutí. Děti rodičů, které nesplňují podmínky nebudou do školy vpuštěny!

Příloha 1 - Rozhodnutí hejtmana LK

Příloha 2 - Metodický pokyn k naplnění usnesení vlády ČR

Informace ČSSZ

Doplněno 10. 4. 2020

ČSSZ dále zveřejnila Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení.


Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila Informace pro rodiče a školská zařízení. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o nároku na ošetřovné.

Tiskopis - žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

Na tomto místě zveřejňujeme tiskopis Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopis si můžete předem vyplnit a od pondělí 16. 3. 2020 donést do kanceláře školy k potvrzení. V tiskopisu prosím uvádějte, že zařízení bylo uzavřeno od 16. 3. do odvolání.