Telefonní seznam

Ředitel školy


Zástupkyně ředitele


Ekonomický úsek


Výchovný poradce


Metodik prevence


Školní jídelna


Školní družina


Školník


Třídní učitelé


Učitelé bez třídnictví


Pedagogičtí asistenti


Speciální pedagog