Lyžujeme pro radost

„Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje–Fond mikroprojektů Cíl 3OPPS2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“.

Registrační číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/13.04076

„Lyžujeme pro radost“
V letošním roce prožili žáci sedmého ročníku ze ZŠ Dr.Fr.L.Riegra lyžařský výcvik naDvoračkách vHorní Rokytnici vHorském hotelu Štumpovka. Nebyl to obyčejný zájezd. Navýcvik jely i stejně staré polské děti ze sportovního klubu vMyslakowicach.Tento lyžařský výcvik byl uskutečněn ve dnech 26.-31.1. 2014 vrámci projektu příhraničníčesko-polské spolupráce.Podle slov polských vedoucích by přibližně polovina polských dětínemohlastrávit týden na horáchnabezfinanční podpory získané v rámciprojektu.Vneděli 26.1.2014 se sjely oba autobusy vRokytnici nad Jizerou. Za pěkného slunečného,ale mrazivého počasí stoupalo na Dvoračky 25 českých a 25 polských dětí společně se svýmivedoucími. Po ubytování a obědě se žáci rozdělili podle výkonnosti do družsteva začalo sesvýcvikem. Víc jak polovina dětí neuměla dobře lyžovat nebo stála na lyžích poprvé.Sdorozumíváníma tlumočenímnám velmi pomohla paní Halina Koucká, které za to patřívelký dík.Vneděli se konal seznamovací večírek.Na něm polští přátelé předali českým kamarádůmmalý dárek.Děti byly rozděleny pomocí losovacích kartiček do pěti družstev a každý večerspolu soutěžily.Vpondělí se dopoledne i odpoledne lyžovalo. Večer byla beseda se členem Horské službyzRokytnice nad Jizerou spanem Mgr. Radkem Dostálem, který seznámil žáky sdesateremhorské služby o pohybu na horách, chováním na sjezdovce, poskytnutí první pomoci,zachraňováním lidí zlavin pomocí záchranářských psů.Vúterý dopoledne se pokračovalo ve výcviku a odpoledne jsme si vyšli do sedla Kotle navycházku. Večer byla přednáška o výstroji, výzbroji, ošetřování a mazání lyží, kterou velmipoučně a prakticky vedl pan Mgr.Josef Zajíc.Ve středu se podařilo všem účastníkům výcviku vyjet lyžařským vlekem atrénovali obloučkypod chatou. Večer knám zavítal pan Leoš Zavřel zKRNAPu zHarrachova, který promítldětem diapozitivy, seznámil je shistoriía vznikem Krkonoš, faunou, flórou a činnostípracovníků KRNAPu.Ve čtvrtek děti trénovaly na obří slalom, odpoledne vypukl závod. Večer nás polští přáteléseznámili sŽákovským sportovním klubem „Palac“ při Základní škole vMyslakowicích.Konal se večírek na rozloučenou, kde byly vyhlášeny výsledky obřího slalomu. Každýúčastník lyžařského kurzu obdržel diplom zaabsolvování lyžařského výcviku a maloupozornost od města Semily a ZŠ Dr. Fr. L. Riegra.Vpátek jsme se snašimi polskými přáteli rozloučili a pozvali nás na sportovní den doMyslakowic.

„Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“.

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.01/13.04076

Název projektu: „Lyžujeme pro radost“

Účastník: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564

Uczniowski Klub Sportowy „Palac“ przy Szkole Podstawowej w Myslakowicach

Datum: 26. 01. 2014 – 31. 1. 2014

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky, Horský hotel Štumpovka

DENNÍ REŽIM

LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU „LYŽUJEME PRO RADOST“

7:30 budíček, osobní hygiena, úklid

8,00 – 8, 45 snídaně

8,45 příprava na dopolední výcvik

9,00 – 11,30 nástup, dopolední výcvik

12,00 oběd

12,30 – 14,00 polední klid

14,00 – 16,00 odpolední výcvik

16,00 svačina

16,30 – 17,00 osobní volno, ošetření lyží

17,00–18,30 přednášky, besedy, seznámení s programem příštího dne

18,30–19,30 večeře

19,30–21,00 osobní volno

21,00 příprava na večerku, osobní hygiena

21,30 večerka

21,30–7,30 noční klid na svém lůžku!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie