Užitečné kontakty a telefonní čísla

OÚ Semily - kurátor pro mládež, Bc. Petr Kubec, 481 629 243

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Mgr. Věra Provazníková - 481 625 390

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.) - Nádražní 213, Semily (budova Základní školy speciální a sídlo PPP), tlf. 727 943 323 (nutno objednat), služby poradny jsou bezplatné.

Užitečné webové stránky

Dítě v problémech

www.linkabezpeci.cz

www.soscentrum.cz

www.nasedite.cz

Minimalizace šikany

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

Drogy

www.drogy.net - drogový informační server

www.odrogach.cz

www.adiktologie.cz - výzkumné středisko zabývající se drogovou problematikou

www.drogy-info.cz - národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

www.drogovaporadna.cz - stránky ústavu SANANIM zaměřeného na prevenci a léčbu drogové závislosti

Alkohol

www.alkoholik.cz

www.drnespor.eu

www.alkohol-alkoholismus.cz

www.pobavmeseoalkoholu.cz

Kouření

www.kurakovaplice.cz

www.slzt.cz - společnost pro léčbu závislosti na tabáku

www.bezcigaret.cz

www.jakprestat.cz

www.stop-koureni.cz

www.rakovinaplic.cz

www.nekuratka.cz

Gambling

www.gambling.wbs.cz

www.anonymnigambleri.cz

www.prevcentrum.cz

Poruchy příjmu potravy

www.anabell.cz

www.idealni.cz

www.asociaceppp.eu

Bezpečný internet

www.bezpecnyinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

Besip

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy České republiky

www.bezpecnenasilnicich.cz

www.pankuzel.cz 

www.skodahrou.cz

Další...

www.majinato.cz

www.nicm.cz

www.help24.cz

www.iporadna.cz

www.zdravi4u.cz

www.svp-lbc.cz

www.sexualne.cz

www.azrodina.cz