Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

Dne 5.2.2019 proběhlo u nás ve škole okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Účast byla velká. Soutěžilo celkem 35 žáků z celého okresu. Byly čtyři kategorie – dvě pro první čtyři ročníky víceletých gymnázií, jedna pro šesté a sedmé ročníky ZŠ a druhá pro osmé a deváté ročníky ZŠ.

Soutěž se skládala z písemné a ústní části.

Naši školu reprezentovali Martin Horváth ze 6.A a Lily Molinová z 9.B. Oba ve velké konkurenci obstáli výborně. Martin získal 2. místo a Lily skončila na 4.-5. místě. Oběma gratulujeme!

Také blahopřejeme všem vítězům, přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole a všem děkujeme za účast.

Mgr. Radka Bucharová a Mgr. Eva Holatová

Výsledkové listiny:

Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

Dne 22. ledna 2019 se na naší škole konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž se skládala ze dvou částí. V písemné části nejprve žáci poslouchali rozhovor, následně vypracovali gramatické cvičení a vyplnili logickou řadu. Ústní část začala představením, dále žáci popisovali obrázek a vyprávěli na vylosované téma. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriiích, přičemž první dva z kategorie II. A a II. B postupují do krajského kola soutěže. Gratulujeme.

Výsledkové listiny:

  • kategorie I. A zde
  • kategorie II. A zde
  • kategorie II. B zde

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Okresní kolo 48. ročníku olympiády v dějepise proběhlo na naší škole 17. ledna 2019. Zúčastnilo se ho 37 žáků základních škol a gymnázií celého okresu. Tematické zaměření letošního ročníku znělo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ S poměrně těžkým testem se všichni účastníci vyrovnali se ctí a patří jim pochvala za předvedené znalosti a za odvahu změřit si je s ostatními.

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo

Dne 10. 1. 2019  proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci museli nejprve splnit písemný test a poté ti úspěšní postoupili k ústnímu pohovoru. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci šestých a sedmých tříd v kategorii I A (celkem 14 účastníků) a žáci osmých a devátých tříd v kategorii II A (celkem 18 účastníků).

Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat u nás ve škole 5. 2. 2019.

Z kategorie I A se jedná o Martina Horvátha ze 6. A a z kategorie II A postupuje Eleldrida Molinová z 9. B.

Děkujeme všem za účast, blahopřejeme těm, kteří se umístili, a držíme palce postupujícím.

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Mgr. Radka Bucharová a Mgr. Eva Holatová

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

Dne 18.12.2018 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. Žáci museli nejprve splnit písemný test a poté ti úspěšní postoupili k ústnímu pohovoru. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci sedmých tříd v kategorii I A a žáci osmých a devátých tříd v kategorii II A.

Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat u nás ve škole 22.1.2019.

Z kategorie I A se jedná o Davida Petráka ze 7. B a Vítka Lva ze 7. A, kteří se umístili shodně na 1.-2. místě a z kategorie II A postupuje Zlata Šmídová z 8. B, která obsadila 1. místo.

Děkujeme všem za účast, blahopřejeme těm, kteří se umístili, a držíme palce postupujícím.

                                                                Mgr. Věra Machová a Mgr. Radka Bucharová

Kompletní výsledkovou listinu naleznete zde.

Biologická olympiáda

Zveřejňujeme propozice a studijní část školního kola.

Chemická olympiáda

Zadání teoretické a praktické části školního kola.

Přehled termínů školních a okresních kol olympiád

Přehled jednotlivých termínů školních a okreních kol olympiád je zde.

Školní kolo dějepisné olympiády

48. ročník dějepisné olympiády nese název Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. 

13. listopadu proběhlo školní kolo soutěže, jehož výsledky najdete zde .