Markétina dopravní výchova - testy online

Na tomto odkazu naleznete vstup do online testování z dopravní výchovy. Odkaz slouží pro práci v hodinách v rámci práce s daným tématem. Více se žáci dozví od učitelů v pravý čas.

Informace pro žáky i rodiče

Informace o olympiádách, zprávy o akcích, besedách, projektech.

Užitečné odkazy:

www.testy.mzs-vb.cz - procvičování  Ch, Bio, Ze, Dě, Aj (podle učebnice Project!), Čj, Ma, všeobecné testy

www.pripravy.estranky.cz - procvičování pro I. stupeň (prvouka, němčina, informatika...)