HBSC

Odkazy na testy

Markétina dopravní výchova - testy online

Na tomto odkazu naleznete vstup do online testování z dopravní výchovy. Odkaz slouží pro práci v hodinách v rámci práce s daným tématem. Více se žáci dozví od učitelů v pravý čas.

Informace pro žáky i rodiče

Informace o olympiádách, zprávy o akcích, besedách, projektech.

Užitečné odkazy:

www.testy.mzs-vb.cz - procvičování  Ch, Bio, Ze, Dě, Aj (podle učebnice Project!), Čj, Ma, všeobecné testy

www.pripravy.estranky.cz - procvičování pro I. stupeň (prvouka, němčina, informatika...)

 


Odkazy pro žáky osmých a devátých tříd

testy osobnosti, volba povolání

Několik zajímavých odkazů týkajících se testování osobnosti s přihlédnutím k volbě povolání. Veškeré testy by měly být online a zdarma.

A ještě jedny zajímavé stránky, které se komplexně zabývají volbou povolání. Najde te zde dotazníky, informace o jednotlivých profesích a mnoho dalších užitečných rad.

Dotazník pro deváté ročníky

zde