Informace

Olympiáda

Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo 30. 11. 2016.

Okresní kolo se uskuteční 1. února 2017.

Zajišťuje paní učitelka Mgr. Miloslava Doleželová.

 

Recitační soutěž

Školní kolo recitační soutěže proběhne 15. února 2017.

Okresní kolo proběhne 16. března 2017.

Soutěž zajišťuje paní učitelka Mgr. Irena Bartušková.

 

Užitečné odkazy pro jednotlivé ročníky

1. třída

Jak správně psát 

Nauč se číst

Nauč se počítat

Webík českého rozhlasu pro děti

Kaminet - celkové procvičování ČJ

Internetová školička, učení online 

2. třída

Druhy vět

Kaminet - procvičování pro 2. třídu

Procvičování + testy online

Webík českého rozhlasu pro děti

Souhlásky tvrdé a měkké

Procvičování seřezené podle ročníků

3. třída

Slova protikladná

Podstatná jména - pád, číslo, rod

Slovní druhy - online cvičení

Souhlásky párové

Vyjmenovaná slova - hra

Vyjmenovaná slova - hra II

Vyjmenovaná slova - procvičování online

Vyjmenovaná slova - online procvičování

Vyjmenovaná slova - online procvičování

4. třída

Diktáty a doplňovačky online

Diktáty ewa

Procvičování

Pády podstatných jmen

Podstatná jména - určování mluvnických kategorií

Skloňování podstaných jmen - online cvičení

 

5. třída

Procvičování online

Procvičování seřazené podle ročníků

Přídavná jména

Shoda přísudku s podmětem - hra

Shoda přísudku s podmětem

Slovesa - určování mluvnických kategorií

Slovesa - určování mluvnických kategorií II

Slovesa - určování mluvnických kategorií III

Určování slovních druhů online

Věta jednoduchá, souvětí

Zájmena - procvičování 

Staré řecké báje a pověsti

6. třída

Doplňování mě x mně

Pověsti o hradech a zámcích

Procvičování pravopisu

Procvičování

Pohádky, báje a mýty, pověsti...

 

7. třída

Procvičování velkých písmen

Procvičování vyjmenovaných slov

Svět literatury

Jazykové testy a doplňovačky

8. třída

Povinná četba v audionahrávkách

Česká čítanka

Moje čeština

Procvičování pravopisu

9. třída

Portál české literatury

O češtině - český jazyk od A až do Z

Diktáty a pravopisná cvičení

Svět literatury

Čeština nemusí být nuda

    


www.pravidla.cz

www.onlinecviceni.cz - český jazyk i matematika pro I. i II. stupeň ZŠ

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/

www.pravopisne.cz

www.ewa.cz

www.diktaty.cz

www.kaminet.cz