Informatika 5. ročník

Prezentace k výuce

Průběžně vytvářené, doplňované a hlavně stále online dostupné prezentace

  1. Historie výpočetní techniky
  2. Počítačová sestava
  3. Základní pojmy a jednotky používané v IT
  4. Uvnitř počítače

Informatika 6. ročník

MS Excel

Zajímavé stránky představující základní funkce programu MS Excel 2013 najdete zde.