Výzva 03 dodávka technického zařízení

Výzva 03 + zadávací dokumentace

Přílohy k výzvě 03 dodávka technického zařízení

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Dodatečné informace 03 dodávka technického zařízení

Dodatečná informace č.1 VŘ Dodávka technického zařízení

Výsledek výběrového řízení technického zařízení

Kupní smlouva výpočetní technika

Výsledek_výzvy_k_podání_nabídek_technika

Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek technika