Aktuality z družinky

Platba za školní družinu ve 2. pololetí

Platba za školní družinu ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 leden - červen 2021

pro první a druhé třídy:

  • Ranní družina:                                300,- Kč
  • Odpolední družina:                         900,- Kč
  • Celodenní družina:                      1 100,- Kč

Platba za 2. pololetí je splatná v termínu 25. 1. - 28. 1. 2021.                    

Poplatek je snížen o přeplatek za dobu uzavření škol v měsíci říjnu a listopadu 2020 z důvodu vyhlášených opatření vlády.

Lze platit bezhotovostně (po dohodě na základě vystavení faktury), případně v hotovosti.

Provozní doba kanceláře a pokladny pro placení v hotovosti:

Pondělí a středa:   6:30 – 9:00      14:00 – 16:30 hodin

Vyúčtování a úhrada družiny pro žáky třetí a čtvrté třídy bude provedeno po zahájení jejich prezenční výuky.

Výše uvedené poplatky jsou pouze pro žáky, kteří navštěvovali školní družinu v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Pro nové žáky platí původní ceny. (Za každý měsíc: 60,- Kč ranní, 180,- Kč odpolední a 220,- Kč celodenní družinu.)


Informace k platbám za školní družinu

Poplatky za školní družinu v novém školním roce 2020/2021 lze platit bezhotovostně (po dohodě na základě vystavené faktury), případně v hotovosti.

  • Platba za 1. pololetí je splatná v termínu 21. 9. - 25. 9. 2020
  • Platba za 2. pololetí je splatná v termínu 25. 1. - 28. 1. 2021.

Provozní doba kanceláře a pokladny pro placení v hotovosti:

  • Pondělí až čtvrtek:   6:30 – 9:00      14:00 – 16:00

Vyúčtování družiny a kroužků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne do konce měsíce září.


Aktualizované dokumenty

platné ve školním roce 2020/2021


Dokumenty školní družiny

Níže naleznete dokumenty týkající se školní družiny aktualizované pro letošní školní rok. Jsou to:


Založeny nové fotogalerie

  • Fotografie pořízené v letošním školním roce v družince naleznete zde.
  • Keramika má svoji samostatnou galerii zde.