Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

K přijímacímu řízení pro letošní školní rok zveřejňujeme následující dokumenty: