Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

Termíny přijímacích zkoušek platné pro školní rok 2018/19 naleznete na stránkách EDULK.

Zveřejňujeme dále informace k přijímacímu řízení a stručného průvodce přijímacím řízením.